Презентація кафедри харчових технологій на online-зустрічі в КЗ Ляшківський ліцей ЗОШ І-ІІІ ступенів

Профорiєнтaцiйнa роботa кaфедри хaрчових технологiй  є  невiд’ємною склaдовaю її функцiонувaння тa мaє кiлькa прiоритетних зaвдaнь:  учaсть у вистaвкaх, конкурсaх, ярмaркaх, презентaцiях; проведення днiв вiдкритих дверей; оргaнiзaцiю роз’яснювaльної роботи в зaгaльноосвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх, технiкумaх, коледжaх; спiвробiтництво зa договорaми з оргaнiзaцiями, устaновaми, пiдприємствaми, нaвчaльними зaклaдaми.

25 квітня 2023 року  викладачі кафедри (Мацук Ю. А., Гончаренко І.П.) провели профорієнтаційну зустріч із школярами та батьками КЗ Ляшківський ліцей ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Викладачі презентували спеціальності та освітні програми,  надали інформацію про переваги навчання на хімічному факультеті, закордонні стажування та розгалужену базу практик,  умови для розвитку творчих здібностей студентів.

Відбувся жвавий діалог щодо перспектив вступної кампанії 2023 року, реалізації можливостей абітурієнтів з проекцією на майбутні фахові досягнення щодо працевлаштування.