Он-лайн конференція Україна-Китай ДНУ-SYUCT: 29 жовтня 2021 року

29 жовтня 2021 року о 10:30 за київським часом відбулася важлива наукова та освітня подія – «Он-лайн конференція між Шеньянським хіміко-технологічним університетом та Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Ректор ДНУ – професор Оковитий Сергій та Ректор Шеньянського хіміко-технологічного університету – професор Сюй Гуанвеня презентували здобутки та можливості у науці та освітній діяльності обох закладів вищої освіти, провели перемовини щодо реалізації програми подвійних дипломів та міжнародних стажувань для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (PhD) освітніми рівнями.

На зустрічі були присутні провідні вчені, науково-педагогічні працівники ДНУ: завідувач кафедрою аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор, Академік Вищої школи Вишнікін Андрій, Директор НДІ хімії та геології, доктор хімічних наук, професор Пальчиков Віталій, Заступниця декана хімічного факультету з наукової роботи та міжнародної діяльності, завдувачка кафедри харчових технологій, кандидатка технічних наук, доцентка Кондратюк Наталія.

Обмін думками щодо спільної наукової та грантової діяльності українських науковців відбувався із їх китайськими колегами-фахівцями у галузі хімії та хімічних технологій. 

Проведена зустріч відкриває великі можливості для міжнародної академічної мобільності, освітньої та грантової діяльності!