Гостьова лекція для студентів за участю директора бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара – Лучки Людмили

Хто тримає в руках освіту - здатен змінити обличчя Землі

Розвиток науки став найважливішим фактором прогресу людства. Вона пронизує всі сфери людської діяльності. Недаремно економічний потенціал країни, її конкурентоспроможність у системі світового господарства стають все більш залежними не стільки від природних ресурсів, скільки від інноваційної активності і від ступеня використання наукових і технологічних досягнень у тій чи іншій галузі. Тому сфера наукових досліджень перетворюється в одну з найважливіших галузей  діяльності людини – «індустрію знань» і ці знання, при бажанні, здобувачі отримають при навчанні в ДНУ.

У даний час для збільшення виробництва в два рази, обсяг знань необхідно збільшити у чотири рази. Зростання обсягу виробництва в 10 разів вимагає збільшення обсягу знань у 100 разів. 

Навчання починається з бібліотеки – підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання, патентна та довідкова інформація, користування каталогами, рідкісні видання, якими пишається бібліотека ДНУ. Сама багата історія бібліотеки – свідчить про значний потенціал в розвитку особистості.

На кафедрі харчових технологій хімічного факультету вже традиційно склалося, що при викладанні дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості», доктор сільськогосподарських наук, професор – Людмила Пешук запрошує бібліографів Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара для ознайомлення здобувачів ОП «Харчові технології» з бібліотечним фондом, відділами бібліотеки, послугами, які надає бібліотека здобувачам і нині – безпосередньо при дистанційному навчанні.

Цей семестр не став виключенням, саме 27 лютого 2024 року для здобувачів першого курсу ХТ-23-1,2; ХХ-22у-1; ХР-23-1 ОР «бакалавр» була проведена зустріч з директором бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара – Лучкою Людмилою Миколаївною. Яка надала вичерпну інформацію здобувачам першого курсу. Працівники бібліотеки завжди відкриті до співпраці, йдуть на зустріч здобувачам допомагають в підборі інформації як вітчизняних вчених так й іноземних при написанні рефератів, курсових та кваліфікаційних робіт.  Зустріч була змістовною, дуже цікавою, презентативною, інформаційно наповненою.

Дякуємо за організовану зустріч та нові знання!