Компоненти освітньої програми Харчові технології, термін навчання 3 роки 10 місяців, роки набору 2020-2021 рр.

Дисципліни циклу професійної підготовки (фахові) за освітньою програмою Харчові технології:

Компоненти освітньої програми Харчові технології, термін навчання 1 рік 10 місяців (на базі ОКР "Молодший спеціаліст"), роки набору 2020-2021 рр.

Дисципліни циклу загальної підготовки за освітньою програмою Харчові технології:

Компоненти освітньої програми Харчові технології, термін навчання 3 роки 10 місяців, роки набору 2017-2018 рр. на 2020-2021 навчальний рік

Компоненти освітньої програми Харчові технології, термін навчання 3 роки 10 місяців, роки набору 2018-2019 рр. на 2020-2021 навчальний рік

Дисципліни циклу загальної підготовки за освітньою програмою Харчові технології:

Компоненти освітньої програми Харчові технології, термін навчання 3 роки 10 місяців, роки набору 2019-2020 рр. на 2020-2021 навчальний рік

Дисципліни циклу загальної підготовки за освітньою програмою Харчові технології:

Дисципліни циклу професійної підготовки (фахові) за освітньою програмою Харчові технології:

Компоненти освітньої програми Харчові технології другого (магістерського) рівня вищої освіти, термін навчання 1,5 роки, рік набору 2020-2021 рр. на 2020-2021 навчальний рік

Дисципліни циклу загальної підготовки за освітньою програмою Харчові технології: