Відомості про самооцінювання ОП 181 Харчові технології

Академічна доброчесність

Витяги з протоколів:

2. Засідання кафедри Харчових технологій

Співпраця з роботодавцями

Результати анкетування стейкхолдерів

Анкета "Викладач очима студентів"

АНКЕТА Викладач очима студентів

Анкета оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні
навчальних дисциплін

Відгуки та оцінка роботи практиканта: