Робочі програми дисциплін

Магістр ОП «Харчові технології»

Навчальний рік 2023/2024

Вибіркові дисципліни