ОП «Харчові технології»

Спеціальність 181 «Харчові Технології» відноситься до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави!

Освітня програма (ОП) «Харчові технології» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які вільно оперують комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості.

Наші переваги:

отримання глибоких теоретичних знань і практичних навичок із технології продукції ресторанного господарства, а також загальної технології харчових виробництв

оволодіння професійними компетенціями та навичками з ресторанної справи, зокрема технологією виготовлення страв і кулінарної продукції, розробленням нових видів харчових продуктів, в тому числі оздоровчого та спеціального призначення

набуття навичок проектування, модернізації та реконструкції закладів ресторанного господарства й харчових підприємств, впровадження сучасних технік, технологій та світових кулінарних трендів у виробничий процес закладів ресторанного бізнесу та на підприємствах галузі

Фахівці  спеціальності є особливо затребуваними як на вітчизняному, так і закордонному ринку праці.

Вони беруть участь у розробці технологій харчових продуктів із використанням найновітніших інформаційно-програмних засобів, здійснюють аналіз ризиків виробничого процесу.

Наші здобувачі вищої освіти можуть працювати на первинних посадах за професіями:

 • професіонали в галузі готельної та ресторанної справи,
 • фахівці із ресторанної справи,
 • керівниками виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях,
 • керівниками малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства,
 • керуючі рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.), ресторатори,
 • професіонали в інших галузях інженерної справи,
 • професіонали в галузі готельної та ресторанної справи.

Освітня програма (ОП) «Харчові технології» забезпечується вивченням дисциплін:

 • Харчові технології;
 • Процеси та апарати харчових виробництв;
 • Основи фізіології та гігієна харчування;
 • Технологія галузі;
 • Організація виробництва та обслуговування на підприємствах ресторанного господарства;
 • Харчова хімія;
 • Стандартизація, управління якістю та сертифікація продукції та послуг ресторанного господарства;
 • Технології харчової продукції оздоровчого призначення.